Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ε.

Σπούδασε Μαθηματικά στην Ελλάδα και Επιστήμες της Εκπαίδευσης στη Γαλλία. Εργάσθηκε στη Γενική Διεύθυνση Σχέσεων Ελλάδας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού και στη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. Δίδαξε στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Πατρών. Διετέλεσε, επίσης, Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε σε ευρωπαϊκές και διεθνείς έρευνες και σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα, σε αρκετά από τα οποία ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Ειδικότερα, συνεργάσθηκε ερευνητικά με επιστημονικούς φορείς όπως Association pour le développement des actions collectives d’ éducation permanent en Europe (ACEPE), Unesco Institute for Education, Institute National de Recherche Pédagogique (France), Catholic University of Leuven (Belgium). Είναι συγγραφέας, συν-συγγραφέας, επιμελητής ή συν-επιμελητής εικοσιενός βιβλίων. Δημοσίευσε περισσότερες από 120 επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ε.

Ο Αλέξης Κόκκος σπούδασε Νομικά και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Paris VIII. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης (1981-1987) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, 1997-2001), στο οποίο σήμερα είναι Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθυντής Σπουδών του ομώνυμου μεταπτυχιακού προγράμματος. Ίδρυσε την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2004), της οποίας είναι Πρόεδρος. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2006-2008) και συνσυντονιστής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2009-2011). Είναι ο δημιουργός της μεθόδου Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, που έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, καθώς και σε Ευρωπαϊκές χώρες.