Οι εντυπώσεις μου από τη συμμετοχή μου στα συνέδρια και στις άλλες διοργανώσεις της Ένωσης είναι εξαιρετικές. Υψηλό επιστημονικό επίπεδο, ευχάριστο οικογενειακό κλίμα, ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή θεματολογία συνιστούν το τρίπτυχο αριστείας της Ένωσης, η παρουσία της οποίας είναι καταλυτικής σημασίας στην αναβάθμιση της διά βίου μάθησης στον ελλαδικό και κυπριακό χώρο.

Ι.Ζ., Καθηγητής Larnaca College

Η εμπειρία μου από τη συμμετοχή σε σεμινάρια της ΕΕΕΕ υπήρξε καθοριστική για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας μου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το σεμινάριο για την αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.

Ε.Λ., Φιλόλογος

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί μέσα από τη συμμετοχή μου στα διάφορα σεμινάρια διευρύνω τους ορίζοντές μου, εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, με σκοπό να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερη.

Σ.Κ., Απόφοιτη Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η Ένωση, από το 2004, αποτέλεσε βασικό κορμό της εκπαίδευσής μου στην εκπαίδευση ενηλίκων και μου έδωσε βασικές αρχές για τη λειτουργία μου μέσα στις ομάδες, αλλά και έμπνευση για δημιουργικότητα και στοχασμό.

Μ.Κ., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Όσα σεμινάρια ή webinars παρακολούθησα ήταν εξαιρετικά. Η σύνδεση με την International Transformative Learning Association (ITLA) μας άνοιξε ένα παράθυρο στις αναζητήσεις.

Σ.Γ., Καθηγήτρια-Σύμβουλος ΕΑΠ

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό πυρήνα γόνιμου προβληματισμού, νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών με επίκεντρο την Τέχνη και την αξιοποίησή της στη μαθησιακή διαδικασία.

Β.Κ., Σκηνοθέτης Κινηματογράφου

Το εκδοτικό έργο της Επιστημονικής Ένωσης συντέλεσε στην επιστημονική εγκυρότητα, στη διαπραγματευτική ικανότητα και στην άμεση ή και έμμεση επιρροή ομάδων και ατόμων ισχυροποιώντας την εκπαίδευση ενηλίκων και το ρόλο της στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Β.Σ., Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων

H ολιστική προσέγγιση της ΕΕΕΕ στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ενδυναμώνει τα μέλη της αλλά ταυτόχρονα εμπνέει και διαχέει το εκπαιδευτικό της όραμα στην κοινωνία.

Μ.Λ., Στέλεχος φορέα ΔΒΜ

Οι συζητήσεις γύρω από τη μετασχηματίζουσα μάθηση με βοήθησαν να καταλάβω όλες τις διαστάσεις της σε βάθος και να διαμορφώσω τη δική μου πρόταση για την εφαρμογή της στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Ν.Σ., Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνεργαζόμενη με την ΕΕΕΕ αισθάνομαι υπερηφάνεια και συγκίνηση καθώς συμμετέχω στην καλλιέργεια του οράματός της έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων με επάρκεια να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων.

I.K., Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων