Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 
 
 

Νέα-Ανακοινώσεις

Πρακτικά: Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα

Δείτε εδώ τα Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές- Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 24-26 Ιουνίου 2017.

Τόμος Α (Παρουσιάσεις, Βιωματικά Εργαστήρια, Συμπόσια)

Τόμος Β  (Περιλήψεις Poster)

Ευχές από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων


christmas

Αλλαγή Χώρου Διεξαγωγής: ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα "Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

 

Διοργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ
με τη συνδρομή της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σάββατο 11 Νοεμβρίου, έναρξη 09.30
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Στόχος είναι να γίνει συζήτηση και να πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια επάνω στη θεωρία, στη μεθοδολογία και στις πρακτικές εφαρμογές που αφορούν στη χρήση της Τέχνης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής του ΕΑΠ Αλέξης Κόκκος.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για το Δίκτυο Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Οι θέσεις έχουν καλυφθεί .

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας και περιλήψεις των εργαστηρίων εδώ.

Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιεχόμενο μάθησης, εκπαιδευτικές μέθοδοι και υποκίνηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning, διαρκεί 300 ώρες που κατανέμονται σε 15 εβδομάδες. Έχει διδακτικό υλικό 450 περίπου σελίδων. Αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ. Επιπλέον, το περιεχόμενο του προγράμματος περιέχει, εκτός των άλλων, ενότητα για τις «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων», συνεπώς αντιστοιχεί στη μοριοδότηση για την επιλογή: α) υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ (Υπουργική απόφαση ΥΠΕΘ: υπ. αρ. 146606/ΓΓ4/18-09-15, ΦΕΚ:2064/Β’/18-9-15) και β) μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα ΣΔΕ (απόφαση της Γενική Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: υπ. αρ. Κ1/128698/3-8-16).

Έναρξη: 13/11/2017

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Νέο Βιβλίο: Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe: A Critical View of Policy and Practice George A. Koulaouzides & Katarina Popovic

Untitled
Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe: A Critical View of Policy and Practice

George A. Koulaouzides & Katarina Popovic

Το πλαίσιο και το περιεχόμενο του βιβλίου

Η σύγχρονη πολιτική της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και η πρακτική της δια βίου μάθησης, αντιμετωπίζουν μια απώλεια αυτονομίας η οποία έχει επιβληθεί από το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο οικονομικό παράδειγμα. Κατά συνέπεια, σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε εκείνες που εξαρτώνται οικονομικά από υπερεθνικούς οργανισμούς και «δωρητές», η κριτική προσέγγιση και η συνακόλουθη ιδέα της χειραφέτησης θυσιάζονται στο όνομα μας σειράς γενικών και ασαφών αναπτυξιακών στόχων όπως η απασχολησιμότητα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Από την άλλη πλευρά, σε πολλές χώρες η εκπαίδευση ενηλίκων ως κοινωνικό κίνημα έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι η μάθηση είναι μια θεμελιώδης διαδικασία που σχετίζεται με τον προσωπικό μετασχηματισμό και την κοινωνική αλλαγή. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης μεταξύ της εξωτερικής πίεσης για πολιτικές υπέρ της αγοράς εργασίας και των εσωτερικών παραδοχών για την αξία της χειραφέτησης ως μαθησιακού αποτελέσματος, οδήγησε σε ενδιαφέρουσες σκέψεις και οπτικές που έχουν δημιουργήσει πολιτικές και πρακτικές που προσπαθούν να συμβιβάσουν αυτές τις δύο αντίρροπες τάσεις ανάπτυξης. Στον τόμο αυτό, εξετάζουμε την παραπάνω παράδοξη κατάσταση στην πολιτική και την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα κεφάλαια αυτού του τόμου παρουσιάζουν θετικές πρακτικές δια βίου μάθησης, αναλύσεις αναπτυξιακής πολιτικής και εννοιολογικές κατανοήσεις που υπογραμμίζουν τις προσπάθειες ανάπτυξης της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα σε ένα πλαίσιο που κατανοεί και αναγνωρίζει τις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Εύρεση Βιβλιογραφικών Πηγών

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το περιοδικό της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τίτλο Εκπαίδευση Ενηλίκων, προχώρησε σε κατηγοριοποίηση των άρθρων που φιλοξένησε και στα 38 Τεύχη. Δημιουργήθηκαν 11 Θεματικές Ενότητες για εύκολη αναζήτηση.


Οι Θεματικές Ενότητες παρατίθενται παρακάτω:
1. Το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2. Μετασχηματίζουσα Μάθηση
3. Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Τέχνης
4. Θεωρητικοί της Μετασχηματίζουσας/Χειραφετητικής μάθησης (Mezirow, Freire, Brookfield, Illeris, Cranton, Jarvis, Greene κ.ά.)
5. Κριτικός Στοχασμός
6. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
7. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
8. Εκπαιδευτές Ενηλίκων
9. Εκπαίδευση στις Επιχειρήσεις
10. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι
11. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

 

Δείτε τη λίστα εδώ

Έκδοση του νέου βιβλίου του Α. Κόκκου: "Εκπαίδευση και Χειραφέτηση: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων"

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξη Κόκκου με τίτλο "Εκπαίδευση και Χειραφέτηση: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων". Το βιβλίο διατίθεται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κηφισίας 129, Αμπελόκηποι, τ.κ.11524, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106012297).

Η τιμή του βιβλίου ανέρχεται στα 14 ευρώ για τα μέλη της Ένωσης και στα 16 ευρώ για τα μη μέλη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του βιβλίου κατόπιν παραγγελίας σε όλη την Ελλάδα (ο παραλήπτης επιβαρύνεται και τα έξοδα αντικαταβολής).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο 2106012297 ή ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που προσφέρει η Επιστημονική Ένωση αφορά στις αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει διάρκεια 200 ώρες (μικτή μέθοδος εξ αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεις) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση στον ΕΟΠΠΕΠ. Οι διά ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 2, 3 και 4 Ιουνίου στην Αθήνα.

Εγγραφές μέχρι 03/05/2017

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Για εγγραφές πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα εμβάθυνσης στη Μετασχηματίζουσα Διά Βίου Μάθηση

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει Πρόγραμμα εμβάθυνσης στη Μετασχηματίζουσα Διά Βίου Μάθηση με υπεύθυνο τον Αλέξη Κόκκο. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 σεμιναριακές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι και τον Μάιο του 2018. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και διαμένοντες εκτός Αθηνών. 

Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές & Στελέχη ΙΕΚ

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές και στελέχη ΙΕΚ. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 αυτόνομες ενότητες, διάρκειας 200 ωρών η κάθε μία. Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 27 Μαρτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
Για εγγραφές πατήστε εδώ.

6ο Συνέδριο: "Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη & Δημιουργικότητα"

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει στις 23-25 Ιουνίου στην Αθήνα Συνέδριο με Επιτροπή Κριτών και τίτλο: «Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα». Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημαντική δουλειά που γίνεται αθόρυβα αλλά συστηματικά, χρόνια τώρα, από πολλούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων στη χώρα μας. Το Συνέδριο απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Μέλη ΔΕΠ Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Τμημάτων, Φοιτητές/τριες (Μεταπτυχιακοί και Υποψήφιοι Διδάκτορες) στις Επιστήμες της Αγωγής και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε εδώ.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εδώ.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.

Επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΔΕ

Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) για το σχολικό έτος 2016-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

Δίκτυο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

diktuo epimorfosis ekpaideu

 

Δίκτυο Μετασχηματίζουσας Μάθησης

diktuo metasximatizousas

 

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα     

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

Educate

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Newsletter Educate  

Διαβάστε περισσότερα...                                                                     

 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

 

 

Ευρωπαϊκοί Φορείς

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd