Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Βιβλιογραφία και Ιστοσελίδες

Βιβλιογραφία

 

 Ελληνόγλωσσες

 • Adorno, Th. (1970/2000). Αισθητική Θεωρία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Bourdieu, P. (1985). Το συντηρητικό σχολείο: οι ανισότητες στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Στο Α. Φραγκουδάκη (Επιμ.) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, σ. 357-391. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Bourdieu, P. (1999). Η διάκριση: Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης. Αθήνα: Πατάκης.
 • Danto, A. (2004). Η μεταμόρφωση του κοινότοπου. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Horkheimer, M. (1938/1984). Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα. Στο Th. Adorno κ.ά., Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα. Αθήνα: Ύψιλον.
 • Freire, P. & Shor, I. (2011). Απελευθερωτική Αγωγή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Freire, P. (1977). Η αγωγή του καταπιεζόμενου. Αθήνα: Ράππας.
 • Καστοριάδης, Κ. (2008). Παράθυρο στο Χάος. Αθήνα: Ύψιλον.
 • Κόκκος, Α. και Συνεργάτες (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Marcuse, H. (1988). Η Αισθητική Διάσταση. Αθήνα: Νησίδες.
 • Μέγα, Γ. (2011). Η τέχνη στο σχολικό σύστημα ως στοχαστική διεργασία. Στο Α. Κόκκος και Συνεργάτες, Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες.Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Mezirow, J. και Συνεργάτες (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Michaux, H. (2008). Ονειροπολώντας με αφορμή αινιγματικές ζωγραφιές. Αθήνα: Άγρα.
 • Proust, M. (1905/2008). «Ημέρες ανάγνωσης». Στο Κορομηλά, Ε. (επιμ.), Σκιές στο Φως. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Sartre, J.P. (1947/1971). Τι είναι η λογοτεχνία; Αθήνα: Εκδόσεις ’70.
 • Χατζηνικολάου, Ν. (2008). Ο Γκρέκο στη μεγάλη οθόνη. Αθήνα: Άγρα.

 

Ξενόγλωσσες

 • Anderson, T. (1988). “A structure for pedagogical Art Criticism”. Studies in Art Education, 30, 28-38.
 • Anderson, T. (1993). “Defining and structuring Art Criticism”. Studies in Art Education, 34, 199-208.
 • Boyd, B. (2009). On the Origin of Stories: Evolution, Cognition and Fiction. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.
 • Broudy, H. (1987). The role of imagery in learning. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts.
 • Bourdieu, P., & Darbel, A. (1991). The Love of Art: European Art Museums and their Public. Cambridge.
 • Dewey, J. (1934/1980). Art as Experience. USA: The Penguin Group.
 • Eisner, E. (1976). The arts, human development and education. Berkeley: McCutchan.
 • Eisner, E. (1997). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. New York: Merrill Publishing Company.
 • Efland, A. (2002). Art and cognition. New York, N.Y.: Teachers College Press.
 • Freire, P. (1971). L’Education: Pratique de la Liberté [Education: The Practice of Freedom]. Paris: CERF.
 • Freire, P. (1978). Lettres à la Guinée – Bissau sur l’ alphabétisation [Letters to Guinea – Bissau on Literacy]. Paris: Maspero.
 • Gardner, H. (1973). The arts and human development. New York: Wiley.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
 • Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. Los Angeles: The Getty Education Institute for the Arts.
 • Kant, E. (1790/1995). Critique de la faculté de juger. Paris: Flammarion.
 • Kegan, R. (1994). In Over our Heads: The Mental Demands of Modern Life. Harvard University Press.
 • Olson, I. (2000). The Arts and Critical Thinking in American Education. Westport, Connecticut/London: Bergin and Garvey.
 • Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Harvard Graduate School of Education.
 • Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., Jackson, D. (1967). Pragmatics of Human Communication. New York/London: WW Norton and Company.
 • Watzlawick, P. (1986). Η Γλώσσα της Αλλαγής. Αθήνα: Κέδρος.

 

Ιστοσελίδες

 

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

 
 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!