Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

CACHE 620X620 1 1226985Συνδιοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Περιφέρεια Κρήτης- Δήμος Ηρακλείου- Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου- Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων περ. ενοτ. Ηρακλείου Β. Καλοκύρη.

Υπό την αιγίδα: Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

9η Διεθνής Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

Το Μάιο του 2011 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη η 9η Διεθνής Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Τη Συνδιάσκεψη φιλοξένησε και διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων ενώ συμμετείχαν κορυφαίοι στοχαστές της Μετασχηματίζουσας Μάθησης: Patricia Cranton, John Dirkx, Elisabeth Kasl, Victoria Marsick, Ed Taylor και άλλοι.Το βασικό θέμα της Συνδιάσκεψης ήταν Μετασχηματίζουσα Μάθηση σε Περίοδο Κρίσης: Ατομικές και Συλλογικές Προκλήσεις. Η κρίση αποτελούσε τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση για τους επαγγελματίες του πεδίου της εκπαίδευσης. Έτσι, έγιναν εισηγήσεις και εργαστήρια σχετικά με αυτό το θέμα καθώς και παρουσιάσεις που αφορούσαν άλλα θέματα που σχετίζονται με τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές, η αξιοποίηση της τέχνης στη μαθησιακή διεργασία κ.ά.). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

5ο Διεθνές Συνέδριο: Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα- Απαντώντας στην κρίση

Το πέμπτο διεθνές συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013 και είχε θέμα "Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα- Απαντώντας στην Κρίση". Στόχος ήταν να έλθουν οι σύνεδροι σε επαφή με εκπροσώπους όλων των βασικών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο Ελληνικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, να αποκτήσουν επίκαιρη και συγκροτημένη πληροφόρηση, αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το πεδίο αυτό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

3ο Διεθνές Συνέδριο: Εκπαιδευτές Ενηλίκων- Η εκπαίδευση και η επαγγελματοποίησή τους

Το τρίτο διεθνές συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2008 και είχε θέμα "Εκπαιδευτές Ενηλίκων- Η Εκπαίδευση και η Επαγγελματοποίησή τους". Στόχος του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση γόνιμων προσεγγίσεων και πρακτικών σε ό,τι αφορά αφενός στις διεργασίες της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και αφετέρου στις διεργασίες της συγρότησης της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις περιλήψεις των εισιγήσεων δείτε εδώ

Συνδιάσκεψη "Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη"

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων πραγματοποίησε το Μάιο του 2010 Συνδιάσκεψη με θέμα "Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη". Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από την αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαίδευση και στη συμβολή τους στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας των εκπαιδευομένων. Στη Συνδιάσκεψη παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε Σχολεία, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο ΕΑΠ, σε ΙΕΚ, σε επιχειρήσεις και στο σχολείο του θεραπευτικού προγράμματος «ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ». Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις περιλήψεις των εισηγήσεων δείτε εδω

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

DIGITAL- Digital Technologies to Improve Adult Learning

MO442 DIGITAL final logo

 

EU flag Erasmus vect POS

 

Δείτε πληροφορίες αναλυτικά εδώ.

Ευρωπαϊκοί Φορείς

 

 

Δείτε πληροφορίες για την ΕΑΕΑ εδώ και εδώ 

Manifesto for Adult Learning in the 21st century

Our website is protected by DMC Firewall!