Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το πρόγραμμα MATURE (Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging)

Το MATURE είναι ένα Πολυμερές Σχέδιο Grundtvig που έχει ως στόχο τη διαρκή υποστήριξη για την επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών στην τυπική και τη μη-τυπική εκπαίδευση. Εστιάζει στην ευαισθητοποίηση, την εμπλοκή και την παρώθηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για συμμετοχή.

Ένας επιμέρους στόχος του MATURE είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση εμποδίων στη μάθηση που σχετίζονται με τη ηλικία, ιδίως αυτά που απορρέουν από την κακή υγεία, την εξάρτηση, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή από αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις.
Το πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας το ρόλο που μπορούν να έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων για ενεργή συμμετοχή, παρουσιάζει ένα μοντέλο μάθησης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλά και πέρα από αυτό, αποσκοπώντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
Δείτε περισσότερα στο http://matureproject.eu


Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνεργάζεται με την ΜΚΟ 50+ Ελλάς, η οποία είναι εταίρος του προγράμματος, για την υλοποίησή του.

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

 
 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!