Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συμμετοχή στην Κοινωνική Πλατφόρμα (Social Platform)

Στις 11 Δεκεμβρίου η Κοινωνική Πλατφόρμα (Social Platform) διοργάνωσε διάσκεψη για την κοινωνική διάσταση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ , που συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα από περίπου 100 βασικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών εκπροσώπων και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης και για τη διευκόλυνση της δικτύωσης, η αντιπροσωπεία της ΕΕ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί κάποιες ΜΚΟ και να γνωρίσει από κοντά το έργο τους και τις πρακτικές τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Μία από αυτές τις ΜΚΟ ήταν και η ΕΕΕΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.socialplatform.org/news/3971/#sthash.leuWKNp3.3KaMgjac.dpuf

Το πρόγραμμα ForAge

Το πρόγραμμα ForAge είναι ένα πολυμερές Ευρωπαϊκό Δίκτυο που δημιουργήθηκε και διαρκώς αναπτύσσεται για την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μάθηση ατόμων τρίτης ηλικίας. Στόχος του δικτύου είναι να συμβάλει στην αύξηση των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετές υπήρξαν πολλές ευρωπαϊκές ανταλλαγές, δραστηριότητες κατάρτισης, σεμινάρια, κοινοτικά προγράμματα και δίκτυα που ασχολούνται με τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.


Το πρόγραμμα ForAge έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει περαιτέρω αυτές τις πλούσιες εμπειρίες με την ανάλυση και την αξιολόγηση της αξίας και των επιπτώσεων τους, με την ανταλλαγή και τη διάδοση των πληροφοριών, μέσα από τη δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου.


Δείτε περισσότερα στο www.foragenetwork.eu

Το πρόγραμμα MATURE (Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging)

Το MATURE είναι ένα Πολυμερές Σχέδιο Grundtvig που έχει ως στόχο τη διαρκή υποστήριξη για την επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών στην τυπική και τη μη-τυπική εκπαίδευση. Εστιάζει στην ευαισθητοποίηση, την εμπλοκή και την παρώθηση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για συμμετοχή.

Ένας επιμέρους στόχος του MATURE είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση εμποδίων στη μάθηση που σχετίζονται με τη ηλικία, ιδίως αυτά που απορρέουν από την κακή υγεία, την εξάρτηση, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή από αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις.
Το πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας το ρόλο που μπορούν να έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων για ενεργή συμμετοχή, παρουσιάζει ένα μοντέλο μάθησης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλά και πέρα από αυτό, αποσκοπώντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
Δείτε περισσότερα στο http://matureproject.eu


Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνεργάζεται με την ΜΚΟ 50+ Ελλάς, η οποία είναι εταίρος του προγράμματος, για την υλοποίησή του.

Παράδειγμα εφαρμογής Αισθητικής εμπειρίας στον Ασπρόπυργο

Πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου «Κριτική και Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία», στο ΚΑΠΗ Παραλίας Ασπροπύργου (2013). Θέμα της εκπαιδευτικής συνάντησης ήταν οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Προβλήθηκαν αποσπάσματα κινηματογραφικής ταινίας και ακολούθησε συζήτηση.

MEMORY-XL: Πρόκειται για μία εκπαιδευτική σύμπραξη Grundtvig

Έξι φορείς από τη Πολωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία συνεργάζονται για να διερευνήσουν πρακτικές και 

εύχρηστες μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν από εκπαιδευτές ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και από τους ίδιους τους εκπαιδευομένους με στόχο τη βελτίωση της αντίληψης και της μνήμης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Ιούνιο του 2014.


Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας, επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook: “Memory In Later Life Project".

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

DIGITAL- Digital Technologies to Improve Adult Learning

MO442 DIGITAL final logo

 

EU flag Erasmus vect POS

 

Δείτε πληροφορίες αναλυτικά εδώ.

Ευρωπαϊκοί Φορείς

 

 

Δείτε πληροφορίες για την ΕΑΕΑ εδώ και εδώ 

Manifesto for Adult Learning in the 21st century

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd