Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

 

Προδιαγραφές άρθρων

Το περιοδικό εκδίδεται στα ελληνικά. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα σε γλώσσα κατανοητή ακόμα και από αναγνώστες έξω από το πεδίο ειδίκευσης του συγγραφέα. Η υποβολή ενός άρθρου συνεπάγεται δέσμευση του συγγραφέα για δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό. Δεκτά γίνονται μόνο τα άρθρα που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν για άρθρα που έχουν περιληφθεί σε πρακτικά συνεδρίων  ή για άρθρα που έχουν μεταφραστεί από άλλη γλώσσα. Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με μορφή αρχείου Ms Word, με διπλό διάστιχο και μεγάλα περιθώρια. Τα κείμενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 4.000 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία).

Όνομα και Ιδιότητα του συγγραφέα

Στο άρθρο πρέπει να επισυνάπτεται μία ξεχωριστή σελίδα στην οποία θα δίνεται η ιδιότητα και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και e-mail.

Περίληψη

Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 100 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά, στην οποία θα περιγράφονται οι στόχοι, η μέθοδος και τα συμπεράσματα του άρθρου.

Πίνακες και Σχήματα

Οι πίνακες και τα σχήματα πρέπει να επεξεργάζονται στο Ms Word  σε μια ξεχωριστή σελίδα στην οποία θα αναφέρονται ο τίτλος και η πηγή. Η χρήση φωτογραφιών καλό είναι να αποφεύγεται. Είναι απαραίτητο να δηλώνεται η θέση των πινάκων και των σχημάτων μέσα στο κείμενο.

Ενότητες άρθρων

Τα άρθρα πρέπει να είναι χωρισμένα  σε ενότητες: εισαγωγή, συμπέρασμα, άλλες επιμέρους ενότητες. Χρησιμοποιείτε bold χαρακτήρες για να δηλώσετε τους τίτλους των ενοτήτων και πλάγιους για τους τίτλους των υποενοτήτων. Περισσότερες υποδιαιρέσεις καλό είναι να αποφεύγονται.

Βιβλιογραφία

Στη βιβλιογραφία πρέπει να δηλώνεται το όνομα του συγγραφέα και χρόνος έκδοσης σε παρένθεση. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι τίτλοι που αντιστοιχούν σε ένα συγγραφέα, σε ένα χρόνο έκδοσης, θα πρέπει να δηλώνονται με δείκτες: α, β, γ. Η βιβλιογραφία πρέπει να παρατίθεται στο τέλος του άρθρου σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

Για βιβλία:

Rogers, A. (1999) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο

Για άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων:

Μαυρογιώργος, Γ. (1996), «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Οι μορφές της και το κοινωνικοπολιτικό τους πλαίσιο» στο Γκότοβος, Α. Μαυρογιώργος, Γ και Παπακωνσταντίνου, Π. Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, Αθήνα: Gutenberg, σ. 85-101

Παραπομπή στο Διακίκτυο:

Δίνετε τα πλήρη στοιχεία της ηλεκτρονικής πηγής:

http://www.aged.tamu.edu/aiaee/jiaee/archive/Vol-10.1.pdf

Οι τίτλοι των περιοδικών δεν πρέπει να συντομογραφούνται

Υποσημειώσεις

Καλό είναι να αποφεύγονται οι υποσημειώσεις στα κείμενα.

Δοκίμια

Τα δοκίμια δεν στέλνονται στους συγγραφείς εκτός αν υπάρχει αρκετός χρόνος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διορθώνονται και να επιστρέφονται στη Συντακτική Επιτροπή μέσα σε επτά ημέρες. Εκτεταμένες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

alexis kokkos book banner

Our website is protected by DMC Firewall!