Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Χρήσιμα Links

http://transformativelearning.org 
Πρόκειται για τον επίσημο δικτυακό τόπο στον οποίο φιλοξενούνται θέματα σχετικά με την Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Εδώ μπορείτε να βρείτε κείμενα σχετικά με τη θεωρία, βίντεο από συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και συνεντεύξεις με κορυφαίους στοχαστές καθώς και τα πρακτικά από προηγούμενες συνδιασκέψεις της Μ.Μ. Επιπλέον, μπορείτε να μοιραστείτε με συναδέλφους τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, στην προσπάθεια να δημιουργηθούν κοινά δίκτυα υποστήριξης και συνεργασίας.

http://www.cedefop.europa.eu 
Το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Iδρύθηκε το 1975 και η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το Cedefop παρέχει συμβουλές για έρευνα και πληροφόρηση και συμβάλει στην τόνωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και κοινής μάθησης. Σκοπός του Cedefop είναι η προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου μάθησης στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή πληροφοριών και την ανάλυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις πολιτικές, την έρευνα και την πρακτική. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις, εκπροσώπους εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και με ερευνητές και επαγγελματίες και μοιράζεται την εμπειρία του μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων, συνεδρίων και ομάδων εργασίας.

Στο δικτυακό του τόπο οι βασικές θεματικές επάνω στις οποίες μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες είναι οι εξής:

 • Προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες
 • Κατανόηση των προσόντων
 • Ανάλυση Πολιτικής
 • Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης

http://www.eaea.org
European Association for the Education of Adults (EAEA)
Ο EAEA είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με 100 μέλη-οργανώσεις, που δουλεύουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, από 34 χώρες τις Ευρώπης. Ο ρόλος και σκοπός του είναι:

 • να προωθεί την πολιτική για τη δια βίου εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • να αναπτύσσει πρακτικές μέσα από projects, δημοσιεύσεις και σεμινάρια,
 • να προάγει τη διεθνή συνεργασία
 • να προωθεί τη διεύρυνση της πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων για επαγγελματική ανάπτυξη, κοινωνική αλλαγή κλπ.,
 • και βέβαια να υποστηρίζει τα μέλη του παρέχοντας υπηρεσίες και υποστήριξη για την ανάπτυξη των δικτύων και δομών τους.

Ο συγκεκριμένος οργανισμός δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα και αυτό φαίνεται και στην ιστοσελίδα του, όπου θα βρείτε πλούσιο ενημερωτικό και επιστημονικό υλικό. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι η πολύ καλά οργανωμένη βάση του για αναζήτηση ανακοινώσεων και γεγονότων (events). Εκεί μπορείτε να αναζητήσετε συνέδρια και ανακοινώσεις (για όλη την Ευρώπη) ανά μήνα και κατατοπιστικές πληροφορίες με μεγάλη ευκολία.
Εκτός από αυτό είναι διαθέσιμο πολύ υλικό στην ένδειξη Services. Από εκεί μπορείτε να:

1. συνδεθείτε με το Adult Learning Information Centre Europe, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πληροφορίες για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη μη-τυπική εκπαίδευση ενηλίκων,
2. έχετε πρόσβαση στα Key Documents, που αφορούν τη δραστηριότητα του οργανισμού και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου εκπαίδευση (χαρακτηριστικά: Making Lifelong Learning a Reality, Influencing Lifelong Learning Policy n Europe, An analysis of the Adult Education Projects SOCRATES κ.α.)
3. πληροφορηθείτε για project που έχει υλοποιήσει το EAEA ή μέλη του,
4. βρείτε άρθρα στην ένδειξη Publications (πολλά από αυτά μπορεί να τα είχατε συναντήσει και στο Key Documents)
5. ενημερωθείτε για σεμινάρια που διοργανώνει ο οργανισμός (από την ένδειξη Training).
Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου είναι η εύκολη περιήγηση και το καλά οργανωμένο υλικό. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις που κάνετε μια επιλογή στο δεξιό μέρος της οθόνης σας προτείνει επιπλέον σχετικές επιλογές που είναι πολύ αξιόλογες. Σε γενικές γραμμές αν θέλετε να ενημερώνεστε για την εκπαίδευση ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτός ο δικτυακός τόπος είναι μία πολύ καλή επιλογή.

http://www.niace.org.uk 
Η διεύθυνση αυτή ανήκει στον μη κυβερνητικό οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων NIACE. Σκοπός του οργανισμού είναι να προάγει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενηλίκων παρέχοντες στους ενήλικες πρόσβαση σε όλο και περισσότερες μαθησιακές ευκαιρίες.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, ο NIACE:

 • Οργανώνει σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, συνέδρια διαφόρων θεμάτων για όσους ήδη δραστηριοποιούνται ή απλά ενδιαφέρονται για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Αρκεί να επισκεφτείτε την ένδειξη conference και να ξοδέψετε λίγο χρόνο στην περιήγησή του. Η ταξινόμηση των θεμάτων ανά μήνα, σας βοηθήσει να μην χάσετε άδικα χρόνο. Η πλοήγηση σας σε 2ο και 3ο επίπεδο θα σας προσφέρει πληροφορίες για το σκοπό του κάθε προγράμματος, τα θεματικά πεδία που καλύπτει, το ημερήσιο πρόγραμμα και τον τρόπο που μπορείτε να συμμετάσχετε.
 • Εκδίδει βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά πλούσια σε υλικό της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για αγορά βιβλίων ή να γίνετε συνδρομητές σε κάποιο περιοδικό ή εφημερίδα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ένδειξη publications. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο on-line κατάλογο τον οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε με 5 τρόπους (ανάλογα με το τι αναζητάτε), με βάση: τους πιο πρόσφατα εκδιδόμενους τίτλους βιβλίων, τους τίτλους βιβλίων αλφαβητικά, το θέμα κάθε βιβλίου, το είδος του θέματος (ταξινόμηση σε 7 κατηγορίες), τον συγγραφέα (μπορείτε να βρείτε βιβλία αξιόλογων συγγραφέων της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως P. Freire, A. Rogers, P. Jarvis, κλπ).
Για κάθε περίπτωση (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά) προσφέρονται περιλήψεις, σκοποί και χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο αγοράς και απόκτησης αυτών. Συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και δραστηριότητες για τα οποία μπορείτε να βρείτε χρήσιμες, up-to-date, πληροφορίες, αρκεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο ώστε να πλοηγηθείτε στην ένδειξη projects/research. Σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου είναι το πλούσιο, ενημερωτικό, καλά οργανωμένο υλικό του και η εύκολη περιήγηση σε αυτό. Σε γενικές γραμμές, αξίζει να το επισκεφτεί όποιος ενδιαφέρεται για την αγορά βιβλίων της εκπαίδευσης ενηλίκων ή συνδρομής σε περιοδικά/ εφημερίδες του NIACE και για την ενημέρωσή του πάνω σε προγράμματα του χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

http://eric.ed.gov
Educational Resources Information Center (ERIC)
Πρόκειται για ένα εθνικό σύστημα πληροφοριών. Χρηματοδοτείται από το αμερικάνικο τμήμα των επιστημών εκπαίδευσης για να παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφία και πόρους της εκπαίδευσης. Παρέχει αρκετές δυνατότητες όπως: Αναζήτηση στη Βάση δεδομένων ERIC. Περιέχει περισσότερο από 1 εκατομμύριο περιλήψεις εγγράφων και άρθρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Η βάση δεδομένων ERIC ενημερώνεται μηνιαία, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι πληροφορίες που λαμβάνετε είναι έγκαιρες και εξακριβωμένες. Αναζήτηση στο Ημερολόγιο ERIC. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα όλων των συνεδρίων-διασκέψεων που θα λάβουν χώρα και αφορούν θέματα εκπαίδευσης. Σύνδεση με Υπηρεσία αναπαραγωγής εγγράφων ERIC. Παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης εκπαιδευτικών εγγράφων από την πλούσια συλλογή ERIC (περισσότερα από 475.000). (ERIC Document Reproduction Service).


http://www.stephenbrookfield.com/Dr._Stephen_D._Brookfield/Home.html
Ο δικτυακός τόπος του καθηγητή Stephen Brookfield. Εδώ μπορείτε να βρείτε πολλά από τα άρθρα του, καθώς και κείμενα από τα βιβλία του. Επίσης μπορείτε να βρείτε τα Critical Incidents Questionnaires τα οποία ο ίδιος χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική του πρακτική.


www.heera.ac.uk 
Το EERA (European Educational Research Association) είναι ευρωπαϊκός οργανισμός για την εκπαιδευτική έρευνα, που βασικοί στόχοι του είναι:
1. να ενισχύσει την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε ευρωπαίους ερευνητές,
2. να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής έρευνας,
3. να προωθήσει τη συνεργασία στην έρευνα,
4. να έχει ανεξάρτητο συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας, σε ευρωπαίους που διαμορφώνουν πολιτική, διαχειρίζονται ή ασχολούνται στην πράξη με εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ο οργανισμός είναι ανοιχτός τόσο σε οργανισμούς εκπαιδευτικής έρευνας, εθνικούς ή ειδικευμένα ινστιτούτα, αλλά και σε άτομα-ερευνητές σε θέματα εκπαίδευσης. Η δημιουργία του προέκυψε από την ανάγκη να συνεργαστούν οι ευρωπαίοι σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς παρόλο που πολλά θέματα και προβλήματα ήταν κοινά, δεν υπήρχαν παρά ελάχιστα δείγματα συνεργασίας. Πέρα από το γεγονός άλλωστε ότι η εκπαιδευτική έρευνα είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ, κάθε χώρα έχει να προσφέρει διαφορετική πρακτική, παράδοση και κουλτούρα στα θέματα και στον τρόπο που ερευνά. Ο δικτυακός του τόπος παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί εκεί θα βρείτε πληροφορίες για τα συνέδρια του οργανισμού, αλλά και γιατί υπάρχει πλούσιο υλικό σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα (publications). Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε σε πλήρες κείμενο το European Educational Researcher, που περιέχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα για την έρευνα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης θα βρείτε διασύνδεση για το On-Line Official Journal of EERA, το οποίο αποτελεί ένα νέο δικτυακό τόπο με πλούσιο υλικό. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διασύνδεση που σας προτείνει νέα link, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα με ιδιαίτερα κατατοπιστικό τρόπο. Επίσης στη διασύνδεση networks θα βρείτε ειδικές περιοχές ενδιαφέροντος στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Ανάμεσα σε αυτά θα βρείτε:

1. Continuing Professional Development for Teachers and Leaders in Schools
2. Vocational Education and Training (VETNET)
3. Inclusive Education
4. Open Learning Contexts, Cultural Diversity, Democracy (OPENnet)
5. ICT in Education and Training
6. Research in Innovative Intercultural Learning Environments
7. Postgraduate Network
8. Research in Higher Education

http://www.gsae.edu.gr 
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους επίσημους φορείς ενασχόλησης με την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα. Ο δικτυακός της τόπος, σκοπό έχει να προβάλλει το έργο που έχει παράγει καθώς και τα τρέχοντα προγράμματα της. Στο site θα βρείτε ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τη ΓΓΔΒΜ αλλά και πολλά χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας με τα όργανα της Γραμματείας. Υπάρχουν ακόμα φόρμες επικοινωνίας και παρατηρήσεων μέσω των οποίων μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του δικτυακού τόπου είναι ότι περιέχει αρκετές πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιεί αυτόν τον καιρό η ΓΓΔΒΜ, σε ποιους απευθύνονται και σε ποιους τομείς αναλαμβάνει δράση. Οι ανακοινώσεις βρίσκονται στη δεξιά στήλη και έτσι η ενημέρωση σχετικά με τα νέα του οργανισμού είναι πολύ εύκολη.


www.adulterc.org
Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στην Διάσκεψη για την Έρευνα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Adult Education Research Conference- AERC). Η AERC είναι μια ετήσια διάσκεψη που γίνεται στη Βόρεια Αμερική και ξεκίνησε το 1992. Παρέχει ένα φόρουμ στους ερευνητές της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τα αποτελέσματα των μελετών τους με φοιτητές, άλλους ερευνητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Η AERC είναι ένα μέρος όπου τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να συζητούν για τις μελλοντικές κατευθύνσεις του κλάδου. Κάθε χρόνο η AERC οργανώνεται από μια επιτροπή ειδικών και φιλοξενείται από κάποιο από τα καλύτερα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και του Καναδά.
Σε αυτό το δικτυακό τόπο ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα:

 • Να μάθει πληροφορίες σχετικές με τη Διάσκεψη.
 • Να μάθει την ιστορία των προηγούμενων διασκέψεων.
 • Να κάνει αίτηση ώστε να πάρει μέρος στη διάσκεψη ως εισηγητής.
 • Να διαβάσει τις εισηγήσεις όλων των προηγούμενων διασκέψεων. Από το 1992 έως το 1997 περιλαμβάνει τα αποσπάσματα των εργασιών που παρουσιάστηκαν, ενώ από το 1997 έως σήμερα τα πλήρη κείμενα.
 • Να επισκεφτεί μέσω συνδέσμων ιστοσελίδες που σχετίζονται με την έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων.


http://www.ilt.columbia.edu
Institute for Learning Technologies (ILT)
Το ίδρυμα για τις τεχνολογίες εκμάθησης αναπτύσσει, εξετάζει, και εφαρμόζει τις αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη χρήση των νέων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών. Ο βασικός στόχος του ILT είναι η χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με τη βοήθεια της ψηφιακής Τεχνολογίας. Το ίδρυμα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που προορίζονται για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας στις ήδη υπάρχουσες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στην ένδειξη Projects παρουσιάζονται τα ερευνητικά αυτά προγράμματα και δίνονται πληροφορίες. Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και βιβλία του οργανισμού με δυνατότητα ανάκτησης δίνεται στην ένδειξη Publications. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε πλήρη κείμενα σημαντικών συγγραφέων και ερευνητών. Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι είναι:

Assessing Student Understanding and Learning in Constructivist Study Environments (John B. Black, Robert McClintock, Clifford Hill).
Institute for Learning Technologies: A Pedagogy for the 21st Century (Joshua Reibel. New York: Institute for Learning Technologies).
Power and Pedagogy: Transforming Education Through Information Technology (Robbie McClintock).

http://www.infed.org
INFormal EDucation (INFED)
Η σελίδα αυτή δεν είναι καινούργια. Τελευταία, όμως, έχει βελτιωθεί πολύ και αξίζει τον κόπο να την επισκεφθείτε και να ξοδέψετε τουλάχιστον ένα τρίωρο στην περιήγησή της. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό δικτυακό τόπο, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επισκεφθείτε την ένδειξη encyclopedia, αναζητείστε ό,τι θέλετε και θα βρείτε θεωρητικούς ορισμούς, βιογραφικά πολλών σημαντικών θεωρητικών (Freire, Knowles, Brookfield, Lindemann), κριτική για το έργο τους και -προπαντώς βιβλιογραφία!! Επισκεφθείτε επίσης την ένδειξη arenas και επιλέξτε ένα από τα θεματικά πεδία (evaluation, lifelong learning κλπ). Συνεχίστε να επιλέγετε σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο και θα βρείτε πολλές χρήσιμες αναφορές, ορισμούς και όπως και πριν βιβλιογραφικές πηγές. Αποτελεί μια από τις πιο πλήρεις σελίδες για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

http://www.nova.edu/~aed/newhorizons.html 
Η παραπάνω διεύθυνση σας οδηγεί στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού «New Horizons in Adult Education». Το περιοδικό αυτό εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Επικεντρώνεται σε θέματα και ιδέες που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα στα περιεχόμενά του θα βρείτε άρθρα με έρευνες, σκέψεις και αναλύσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και μελέτες περιπτώσεων. Το περιοδικό είναι διαθέσιμο δωρεάν από αυτή την ιστοσελίδα, και θα βρείτε τα τεύχη με αντίστροφη χρονολογική σειρά, από το τελευταίο (άνοιξη 2004) μέχρι το πρώτο (φθινόπωρο 1987). Στην ένδειξη Cumulative Index of New Horizons in Adult Education θα βρείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα κάθε τεύχους πριν αποφασίσετε πιο θέλετε να δείτε.
Στο περιοδικό αυτό θα βρείτε ποικιλία θεμάτων που εκτείνονται από τα πιο σύγχρονα, π.χ. θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση, τη αλλαγή από τον παραδοσιακό στον «ηλεκτρονικό» εκπαιδευτή (e-educator) κλπ., αλλά και θέματα που πάντα προβληματίζουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων, όπως οι αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων για τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές, η κατανόηση και η ενίσχυση της αυτονομίας των ενήλικων εκπαιδευόμενων κλπ.

http://www.scutrea.ac.uk 
Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults (SCUTREA)
Η σελίδα αυτή ανήκει στη Διαρκή Διάσκεψη Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας και Έρευνας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πρόκειται για ένα επαγγελματικό δίκτυο, το οποίο παρέχει έναν τόπο συνάντησης για ιδρύματα, πανεπιστημιακά τμήματα και ιδιώτες, που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και / ή στην έρευνα στο πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η SCUTREA ιδρύθηκε πριν περίπου 30 χρόνια, με τα πρώτα μέλη να προέρχονται από πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων από τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα μέλος μπορεί να γίνει κάθε ίδρυμα και ιδιώτης με επαγγελματικά ενδιαφέροντα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η ένωση οργανώνει συνδιασκέψεις, συναντήσεις, εκδόσεις και παρέχει αρκετά προνόμια στα μέλη της.
Σε αυτή τη σελίδα ο επισκέπτης μπορεί να βρει:

 • Πληροφορίες για την ένωση και τον τρόπο επικοινωνίας και εγγραφής.
 • Πληροφόρηση για τα συνέδρια που διοργανώνει η ένωση.
 • Βιβλιοθήκη με άρθρα και πρακτικά συνεδρίων σε μορφή pdf.
 • Έναν πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο με συνδέσμους, που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων, από όλο των κόσμο

http://www.aaace.org 
American Association for Adult and Continuing Education (AAACE)
Ο AAACE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στην ιδέα ότι η δια-βίου εκπαίδευση συμβάλλει στην ανθρώπινη ολοκλήρωση και στη θετική κοινωνική αλλαγή. Όραμα του AAACE είναι ένας πιο ανθρωπιστικός κόσμος που μπορεί να υλοποιηθεί από διάφορες προσπάθειες των μελών του. Ο βασικός άξονας αυτών είναι να βοηθήσουν τους ενήλικες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες για να μπορέσουν να ζήσουν μία παραγωγική και ευχάριστη ζωή.
Ο σκοπός του AAACE είναι:

 • Η καθοδήγηση σε θέματα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, επεκτείνοντας τις ευκαιρίες για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ενηλίκων,
 • Η ενοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων,
 • Η μελέτη της θεωρίας, της έρευνας, των πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών,
 • Οι προδιαγραφές του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, και
 • Η νομική κατοχύρωση πολιτικών και δικαιωμάτων νομικής δράσης.

Ο AAACE δραστηριοποιείται, πέρα από τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε 40 επιπλέον χώρες. Επίσης ο συγκεκριμένος Οργανισμός είναι υπεύθυνος έκδοσης των περιοδικών της εκπαίδευσης ενηλίκων: Adult Learning και Adult Education Quarterly. Ο λιτός σχετικά δικτυακός τόπος της Ένωσης στην αρχική του σελίδα διακηρύσσει διεθνή συνέδρια, ανακηρύσσει υποψηφιότητες και εκδηλώσεις βράβευσης. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει άμεση σύνδεση με την βάση δεδομένων κάθε εκδήλωσης, ώστε ο κάθε χρήστης που ενδιαφέρεται να μπορεί να δηλώσει online την συμμετοχή του σε μία από τις αναφερόμενες εκδηλώσεις. Ο δικτυακό χώρος δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω από ενημέρωση για διεθνής εκδηλώσεις. Η μη συχνή ανανέωσή του κάνει τον τόπο στατικό, χωρίς δυναμικό χαρακτήρα και διάθεση για δημοσίευση υλικού ή δημιουργία κάποιας βάσης δεδομένων.

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

DIGITAL- Digital Technologies to Improve Adult Learning

MO442 DIGITAL final logo

 

EU flag Erasmus vect POS

 

Δείτε πληροφορίες αναλυτικά εδώ.

Ευρωπαϊκοί Φορείς

 

 

Δείτε πληροφορίες για την ΕΑΕΑ εδώ και εδώ 

Manifesto for Adult Learning in the 21st century

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd