Δωδέκατο τεύχος
Περιεχόμενα 12ου Τεύχους

Αφιέρωμα στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

  • Βιβλιοπαρουσίαση: Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση (J.Mezirow και συνεργάτες)
  • Η Διεργασία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης – Πάρις Λιντζέρης
  • Μετασχηματίζοντας ιδεολογίες
  • Πανεπιστήμιο Stanford. Διδασκαλία για το Μετασχηματισμό: Από τη Μαθησιακή Θεωρία στις Διδακτικές Στρατηγικές
  • Ερευνητικό Έργο σε Εξέλιξη: Κριτικός Στοχασμός και Τέχνη στην Εκπαίδευση: Έρευνα με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) κάθε χρόνο 400 περίπου μεταπτυχιακοί σπουδαστές παρακολουθούν τις Θεματικές Ενότητες “Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων” και “Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων”. Και οι δύο Θ.Ε. επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των φοιτητών επάνω στις μεθόδους σχεδιασμού του διδακτικού έργου. Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να εμπλακούν οι φοιτητές σε μια διεργασία κριτικού στοχασμού αναφορικά με τη μεθοδολογία με την οποία οι ίδιοι διαμορφώνουν διδακτικές ενότητες που απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευομένους.

Η διδακτική στρατηγική που ακολουθείται στο ΕΑΠ σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ενέργεια υιοθετεί τα προτάγματα της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ορισμένες από τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου αντίστοιχα επιδιώκεται να ενσωματωθεί η μεθοδολογία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην εκπαιδευτική πρακτική (βλ. το σχετικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Stanford στο παρόν τεύχος).

  • Κείμενα που αγαπήσαμε: Κριτικός Αναστοχασμός: Το κουκλόσπιτο του Henrik Ibsen

Σχολεία Δεύτερη Ευκαιρίας: Καινοτομικά στοιχεία, προβλήματα και προοπτικές – Δημήτρης Βεργίδης, Άγγελος Ευστράτογλου, Βάσω Νικολοπούλου

Μεταπτυχιακά Προγράμματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία – Χριστίνα Ζερβού

Είναι σε όλους γνωστό ότι, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολυετή και αξιοσημείωτη παράδοση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση. Στο παρόν άρθρο θα γίνει μία εκτενής παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο στη χώρα αυτή.


Συνέντευξη με την Jane Thompson – Δήμητρα Ανδριτσάκου (επιμ.)

Προσωπογραφίες: Donald A. Shon