Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σεμινάριο με την Katarina Popovic

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων πραγματοποίησε σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 12 Σεπτεμβριου 2009, με θέμα την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματοποίηση του πεδίου με κύρια ομιλήτρια την Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστήμιου τoυ Βελιγραδίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων Dr. Katarina Popovic.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα     

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

Educate

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Newsletter Educate  

Διαβάστε περισσότερα...                                                                     

 

 

 

Ευρωπαϊκοί Φορείς